Vi svarer gjerne på Deres spørsmål

Vennligst ring telefon:
+47 21 93 94 57

Visualisering

Hva er visuell styring?

 

Visuell styring er med skrift og bilder på mest mulig enkel måte, å gjøre felles mål, oppgaver, prosesser og resultater synlige og forståelige for menneskene i en organisasjon, for å trekke dem med i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Hvorfor visuell styring?

Hvorfor visuell styring?

Fordi menneskene i dagens organisasjoner drukner i informasjon fra løpende infoflyt, fordi man ikke lenger klarer å se det vesentlige, fordi en lang rekke organisatoriske prosesser og sammenhenger gjemmes bort i computeren, fordi dagens organisasjoner henvises til effektiv bemanning med mest mulig selvstendig, kritisk og innovativ medvirkning fra hver enkelt medarbeider og fordi forutsetningen for dette er at enhver forstår og tar til seg mål, oppgaver, prosesser, resultater for eget arbeid, for sin avdeling, for sin organisasjon/bedrift.

Hvorfor motivering med visualisering?

Hvorfor motivering med visualisering?

Bedrifter som fortsatt tenker  hierarkisk og reduserer ansatte til ordremottakere, vil neppe ha de største fremtidsmuligheter. Derfor må medarbeidere utvikles til mennesker som både tenker og handler dynamisk og konstruktivt.  Dette oppnår man best gjennom saklig og åpen kommunikasjon. Visualiseringstavler plassert i arbeidsmiljøet, formet som veggaviser med klar, strukturert, aktuell, desentralt rettet informasjon, er verktøy som trekker medarbeidere aktivt med i prosessen og bidrar til økning av både kvalitetsbevissthet og motivasjon.

Blandt de viktigste oppgaver i vår tid er å gjøre informasjon synlig, oversiktlig og forståelig. Vårt tilbud i tilknytning til dette er både omfangsrikt og fleksibelt for individuell tilpasning. Tavler til støtte for knirkefri kommunikasjonsflyt i et konsept for visuell styring, gjør bedriftens strategi og driftsmål, prosedyrer, ordrestatus, prosessflyt markant mer oversiktlig.  Vårt omfattende program av tavler og tilhørende støtteverktøy kan tilpasses den Corporate Identity og det Corporate Design våre kunder måtte ønske.


Produktinfo om visualiseringsverktøy finner De her:
Informasjon med visualisering