Vi svarer gjerne på Deres spørsmål

Vennligst ring telefon:
+47 21 93 94 57

Lommesystemer

Hva skal man med organisasjonslommer når det finnes elektronisk arkivering?

Rutinesaker som for eksempel betalingsoverføringer, løpende, styrte bestillinger mellom kunder og leverandører trenger ikke papirdokumentasjon. Skjematisk saksgang (ordres, bekreftelser, regninger) som må dokumenteres kan også lagres elektronisk.

Saker som er i arbeid burde imidlertid være permanent tilgjengelig og kunne tas med til et møte. Her har organisasjonslommen ikke bare fleksibel oppbevaringskapasitet med optimal tilgrep til visittkort, notater, skisser – med en optisk alarm og med innstilling av fargede milepæler dukker sakene opp av seg selv. Med individuelt utformede skalaer ser man øyeblikkelig hvilket prosjekt det dreier seg om. Når prosjektet er avsluttet bytter man ut skalaen og så går det videre med neste sak, etter mottoet ”keep it small and simple”.

Et øyeblikk!

I samspillet mellom skala og forskjellige ryttere og signaler kan man finne effektive løsninger på mange management-, planleggings- og prosjektoppgaver. For styring av TQM-, TPM-, KFP-, KAIZEN-, Office- eller Lean-prosjekter kan det eksempelvis være bedre ikke å utstyre lommehodet med kalenderskala, men med skala som dokumenterer de enkelte oppgavefasene.

Med DatoPrint er det svært enkelt å trykke individuelle rekkefølgebeskrivelser på skalaene, f.eks.:

  • Fremstilling/årsaker/problemløsning/sammenligning av planlagt/faktisk status for et KAIZEN-prosjekt eller
  • Konsept/presentasjon/korrektur/overtagelse/levering for prosessen i et reklamebyrå.

Kombinasjon av lomme, mappe eller hefter?

Med reversibel clip-teknikk plasseres lommer, mapper og heftere eller en kombinasjon av disse på lommehodenes bæreskinner. Utvalget er stort!

  • vi leverer eksempelvis enkelt- eller dobbeltlommer for løsbladoppbevaring eller stabile hengesamlere med plass for dokumentbunker på opptil 78mm samt mapper med slange- eller hurtigheftermekanisme.

Registerfaner laget med DatoPrint eller fargede TabLommer plassert i samlemapper skaper orden i dokumentstablene

Individuelle skalaer og tekstetiketter:

For teksting av lommene finnes det tekstetiketter i forskjellige farger og størrelser, som kan skrives ut hurtig og pent med DatoPrint.Lommehodet kan utstyres med skalaer tilpasset kravene for det enkelte bruksområde. Forhåndsproduserte skalaer finnes med inndeling i ukedager, kalenderuker og måneder. Disse organisasjonsskalaene leveres standardmessig i fem farger, slik at brukeren kan sette sammen et fargekodesystem tilpasset egne behov.De som ikke kan arbeide med standardskalaer grunnet spesielle behov, bruker DatoPrint, en lettbetjent softwareløsning for fremstilling av individuelle skalaer til lommehodene.