Vi svarer gjerne på Deres spørsmål

Vennligst ring telefon:
+47 21 93 94 57

WEIGANG – spesialist på orden og oversikt

Forbedring av interne rutiner og prosesser.

Vi har alltid hatt som mål å gi våre kunder/klienter støtte til øket produktivitet ved forbedring av interne rutiner og prosesser.

Vi tilbyr et svært bredt spekter av produkter og løsninger for organisering og visualisering av mål, resultater og prosesser. Derved blir det kompliserte enklere, det uoversiktlige klarere og sammenhengene mer forståelige. Visualisering er et sentralt instrument for å kunne møte og mestre fremtidens utfordringer med informerte, kreative og motiverte medarbeidere.

Lett forståelige og ”hjerne-kompatible” organisasjonsløsninger.

Fordi mennesket oppfatter det meste av informasjon gjennom øyet vil det som regel være hensiktsmessig å benytte ryddige, enkle og oversiktlige løsninger slik man oppnår ved bruk av planleggings- og infotavler.  En visuell presentasjon gjør det lettere å se og forstå prosedyrer, sammenhenger og resultater.

EDB i forhold til konvensjonelle systemhjelpemidler.

Datamaskinen har sin styrke i hurtig bearbeiding av store datamengder, lynrask datautveksling og hurtig beregning av planer, for eksempel ukeplanlegging av kapasitet og tidsfrister.

Kortfristig styring, faktisk iverksettelse og gjennomføring av EDB-støttede planer utføres imidlertid av mennesket, som får nødvendig oversikt med visuell fremstilling av prosessene på system- og visualiseringsverktøy.